Menü Kapat

5D Eğitim Programı

Multibem’le birlikte sorgulayan, araştıran, keşfeden, merak eden, inceleyen, üreten çocuklar, bu potansiyellerini eğitimin ilerleyen safhalarında da geliştirebilecekleri bir ortama sahip olmalıydılar.

Bu durum Multibem Erken Çocukluk Eğitim Programı uygulamalarının daha üst kademelere çıkarılması ihtiyacını doğurdu.

Tam da bu amaca hizmet etmek üzere ilkokul düzeyinde MULTİBEM 5D eğitim programı geliştirildi. Bu programda çocuklar yaparak yaşayarak ve oynayarak öğrenir, eleştirel düşünür, araştırır kendi deneyimleri sonucu yeni fikir ve anlayışlar geliştirir.

Bu program sorgulayan, araştıran, keşfeden, merak eden, inceleyen, üreten çocuklar yetiştirmeyi amaç edinmektedir.

MULTİBEM olarak çocuğun potansiyelini, 5D olarak kısalttığımız beş farklı başlık altında tanımlıyoruz.

Çocuk doğanın bir parçası olarak yaşamını sürdürür, sosyal ortamında dili kullanarak kendini ve çevresini keşfedip ifade eder, düşünerek özgün fikirler üretip sorularına cevaplar bulmaya çalışır, duyguları fark edip derinleştirerek ortak değerler geliştirir, davranışları ile yaşadığı gelişimi ve dönüşümü kalıcı hale getirir.

Çocuğun bütünsel gelişimi için Doğa, Dil, Düşünce, Duygu Derinliği, Davranış olarak belirttiğimiz bu alanların her birinin bir ahenk içerisinde geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.

Detaylı bilgi için www.bem.k12.tr adresine bakabilir kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.