Bilgeliğin Eşsiz Macerası

Çocuklar Büyüyor
Dünya Onları Bekliyor

Öğretmen Portalı

Nikido

İngilizce Platformu

Seyret Keşfet Üret

Atölyeler

Değerler Portalı

Veli Platformu

Erken Çocukluk Eğitim Programı

Multibem eğitim felsefesinin okul ve çocuktaki yansımalarını görebilmek için eğitim paketlerin içeriği, kullanım yöntemleri ve planlamalar doğru bir şekilde uygulanmalı, tüm noktalar önemsenmelidir. Ürünlerimiz Multibem Erken Çocukluk Eğitim Programı dahilinde kullanılmaktadır.

İlkokul Eğitim Programı

Multibem 5D İlkokul Programı sorgulayan, araştıran, keşfeden, merak eden, inceleyen, üreten çocuklar geliştirmeyi hedefler. Tam da bu amaca hizmet etmek üzere ilkokul düzeyinde Multibem 5D eğitim programı geliştirildi. Bu programda çocuklar yaparak yaşayarak ve oynayarak öğrenir, eleştirel düşünür, araştırır kendi deneyimleri sonucu yeni fikir ve anlayışlar geliştirir.

Değerler Eğitimi Programı

Adım adım Değerler Eğitim Programı öğretmeni ve öğrenciyi geliştiren bir programdır. Bu program 7 yıllık bir süreci kapsar. Alanında uzman ve uzun yıllardır tecrübeli kimselerin rehberliğinde, kendi doğasına uygun olarak farklı başlıklar ve metotlarla geliştirilmiştir.

Yabancı Dil Edinim Programı

Nikido erken çocukluk döneminde çocukların yabancı dil edinimlerini desteklemek üzere hazırlanmıştır. İngilizceyi hikayelerle destekleyerek sunan program öğrencilere doğal bir dil edinim ortamı hazırlar. Program öğretmene öğrencilere rehberlik yapabilecekleri kapsamlı bir müfredat sunar. Dijitali içeriklerle öğrenci süreci keyifli deneyimler.

Multibem Yayınları’nın tüm içerikleri, çocuğun gelişim özellikleri ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Multibem Yayınları, içerikler hazırlanırken yazar, çizer, editör, tasarımcı, grafiker, pedagog ve psikologların, yani tüm yayın ekibinin birlikteliği esas almaktadır.