Menü Kapat

İlkokul Programı

Program Neyi Amaçlar?

Multibem 5D İlkokul eğitim programında çocuklar yaparak yaşayarak ve eğlenerek öğrenir, eleştirel düşünür, araştırır kendi deneyimleri sonucu yeni fikir ve anlayışlar geliştirir. Çocuk içinde var olan heyecanıyla birlikte her daim meraklı, mutlu ve eğlenme odaklı olup oyunla beslenen, dünyayı araştırmaya ve öğrenmeye programlı ve küçük dokunuşlarla büyük ürünler çıkartabilen bir bireydir. Çocuklar, kendi mizaçları ve potansiyelleri ile dünyaya gelirler. Çocuk özünde sakladığı doğruların ve duyguların geliştirilmesi ve korunması ihtiyacındadır. Çocuklar hayallerini evrensel değerler çerçevesinde şekillendirirler ve kendi hedeflerini belirleyebilirler.


Bu programda çocuğun potansiyelini, 5D olarak kısalttığımız beş farklı başlık altında ele alıyoruz. Çocuk doğanın bir parçası olarak yaşamını sürdürür, sosyal ortamında dili kullanarak kendini ve çevresini keşfedip ifade eder, düşünerek özgün fikirler üretip sorularına cevaplar bulmaya çalışır, duyguları fark edip derinleştirerek ortak değerler geliştirir, davranışları ile yaşadığı gelişimi ve dönüşümü kalıcı hale getirir. Çocuğun bütünsel gelişimi için Doğa, Dil, Düşünce, Duygu Derinliği, Davranış olarak belirttiğimiz bu alanların her birinin bir ahenk içerisinde geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.

Multibem 5D Temel Bileşenleri

  • Doğada zaman geçirmek çocuğun gelişimine bütünsel bir fayda sağlar.
  • Dil, çocuğun duygu ve düşüncelerini sözlü veya yazılı ifade etmesini sağlayarak dünyaya açıldığı en önemli iletişim aracıdır.
  • Düşünme, çocukların içgüdüsel olarak, gözlemlerini, keşfettiklerini ve öğrendiklerini şekillendirdikleri bir eylemdir.
  • Duygu derinliği çocukların çevresiyle güçlü bağlar kurması ve bu bağlar sayesinde karşısındakine değer vermesidir.
  • Davranışlar çocukların edindiği farkındalıklarla birlikte ortaya çıkan ve gözlenebilen tepkilerdir.

Paket İçerikleri

Multibem 5D İlkokul Programı ilkokul öğrencilerine hitap etmektedir. Her bir kademede çocukların gelişimine uygun ve özgün kaynaklar sunulmaktadır. Kaynakların tamamı MEB müfredatı ile uyumlu bir içerik sunar. Program öğrencilere aynı zamanda okuma alışkanlıklarını geliştirecek nitelikli kültür kitapları sunar. Basılı materyallerin dışında halı, poster, harita gibi eğitim materyalleri ile sınıf ortamı zenginleştirilmektedir.

Paket içeriklerini görmek için tıklayınız…