Menü Kapat

Erken Çocukluk Dönemi Nedir? Erken Çocukluk Eğitiminin Tarihsel Gelişimi

0-6 yaş arasındaki çocukların eğitim ve öğrenimi kapsayan Erken Çocukluk Eğitimi, çocuklarımızın ilkokula gidiş süreçlerine ön adımdır. Bu süreç içerisinde ebeveynler, çocukları için çeşitli eğitim modelleri uygulamaktadır. Bu yazımızda Erken Çocukluk Dönemi ve benzeri başlıkları aşağıda inceleyeceğiz.

Erken Çocukluk Dönemi Nedir?

Erken çocukluk eğitimi, çocuğun doğumundan ilkokula başladığı döneme kadar uzanan 0-6 yaşı kapsayan eğitim programları ve stratejilerinden oluşmaktadır. Bu dönem kişinin gelişimsel açıdan en hassas olduğu dönem olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan iyi planlanmış bir erken çocukluk eğitimi çocuğa yeni beceriler kazandırmakta,okula hazır bulunuşluğunu desteklemekte; öz denetim, hayal gücü, kendini ifade etme, akıl yürütme ve yaratıcılık gibi alanlarda önemli bir gelişim göstermesine katkı sağlamaktadır. 

Erken Çocukluk Eğitimi Nedir?
Dünya’da ve Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi Programının tarihi nedir

Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Tarihsel Gelişimi Nasıldır?

Türkiye’de erken çocukluk eğitiminin gelişimini Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet sonrası dönem olarak incelemek mümkündür. Osmanlı döneminde okul öncesi eğitimin ilk adımları 5-6 yaş çocuklarının 3-4 yıl boyunca dini eğitim aldığı sıbyan (mahalle) mekteplerinde atılmıştır. Kimsesiz çocukların yetiştirilmesi için açılan Daruleytam’ların bazılarında ise 2-7 yaş çocuklarının eğitim alabildiği anasınıfları oluşturulmuştur (Akyüz, 1996). 1905’te İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde özel anaokulları açılmaya başlanmıştır. Resmi anaokulları ise Balkan savaşları sonrasında (1912-1917) yaygınlaşmıştır (Çelik, Gündoğru, 2007). Okul öncesi eğitim kurumları şöyle tanımlanmıştır: “Anaokulu ve sıbyan sınıfları çocukların yaşlarına uygun olarak faydalı oyunlar geziler, el işleri ve ilahiler, yurt şiirleri, tabiat bilgisine dair konuşmalar ve sohbetler ile ruhi (duygusal) ve bedeni gelişimlerine hizmet eden kurumlardır”. Yapılan düzenlemelerin ardından büyük kentlerde anaokulları yaygınlaşmıştır. 1916 sonlarına kadar İstanbul’da yaklaşık 30 tane anaokulunun açılmış olduğu belirtilmektedir (Akyüz,1996).

Cumhuriyet sonrası erken dönem çocukluk eğitiminin gelişimine baktığımızda ise 1928’de ilan edilen Harf inkılabının etkisini büyük ölçüde görmek mümkündür. Harf inkılabı ile birlikte okur yazarlığa  verilen önem artmış devlet kaynaklarının büyük çoğunluğu ilköğretime aktarılmış ve “millet mektepleri” açılmıştır. Bütçe olanaklarının ilköğretime kaydırılması bazı anaokullarının kapanmasına yol açmıştır fakat fabrikada ve tarımda çalışan annelerin çocukları için “çocuk bakımevleri” açılmıştır (Oktay, 1938). 

Ülkemizde erken çocukluk eğitiminin gelişimi üzerinde genç kızları; çocuk gelişimi, bakımı, beslenmesi ve eğitimi gibi konularda eğiten kız meslek liselerinin açılması ve yaygınlaştırılmasının önemi yadsınamaz. 1961 “İlk öğretim ve Eğitimi kanunu” ile birlikte okul öncesi eğitimine verilen önem artmış, ilkokul kurumları ilköğretim bünyesinde yer almış ve isteğe bağlı bir eğitim alanı olduğu belirtilmiştir (Oral 2003, s.34).  1962’de yapılan Milli Eğitim Şurasında ise ilkokula uyumda zorluk yaşayabilecek çocuklar için “ana sınıflarının”, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar ve çalışan annelerin çocukları için “anaokullarının” açılmasına karar verilmiş ve yuva ve anaokullarının yurt çapında resmi ve özel kuruluşlarca yaygınlaştırılmıştır (Oral 2003). İlerleyen yıllarda da anaokullarının ülke genelinde yaygınlaşması için gerekli çalışmalar yürütülmüştür. 

Dünya'da Erken Çocukluk Eğitimi Nasıldır?
Dünya’da Erken Çocukluk Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim Programları

Dünya’da Erken Çocukluk Eğitiminin Tarihsel Gelişimi Nasıl Olmuştur?

Erken çocukluk eğitimin tarihsel gelişimi incelendiğinde ilk çağ düşünürlerinin çocuk eğitimi ile ilgili görüşlerine yapıtlarında rastlamak mümkündür.   Örneğin, Plato çocuk eğitiminde oyun ve masalın önemi vurgulamış, öğrencisi olan Aristotales ise eğitimin bireysel farklılıklara uygun olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. İslam düşünürlerinden Farabi ise eğitimin çocuğun karar verme ve sorumluluk almasını desteklemesi gerektiğini ifade etmiştir (Oğuzkan & Oral, 1987). 

MULTİBEM Erken Çocukluk Eğitim Programı Nedir?

Multibem Okul Öncesi Erken Çocukluk Eğitim Programı Nedir
Multibem Okul Öncesi Erken Çocukluk Eğitim Programı Nedir

MULTİBEM eğitim programı özünde öğretmenin rehber, çocuğun keşfeden; öğretmenin ortam hazırlayan, çocuğun deneyimleyen; öğretmenin sorgulatan, çocuğun araştıran olması fikri yer almaktadır. Kendine özgü eğitim malzemeleri ve materyalleri de geliştirilmiş olan program Türkiye genelinde yüze yakın kurumda uygulanmaktadır.

MULTİBEM Erken Çocukluk Eğitim Programı Tanıtımı

MULTİBEM çocukları tüm gelişim alanlarında desteklemeyi hedefler. Bu nedenle programda akademik becerilerin yanında toplumsal değerlere de yere verilir. MULTİBEM, bu düşünceyi “Değerler her zaman, her yerde” ilkesi ile hayata geçirir. Çocuklar Multibem’le kalplerinin sesini dinlerken aklı ve düşünceyi de dengeli bir biçimde hayatlarına dahil ederler. Değerler bütün uygulamaların ayrılmaz bir parçasıdır, bağımsız bir program olarak düşünülemez. Özellikle doğa temelli kurgulanmış etkinlik ve eğitim ortamları ile çocukların doğaya dokunup hissetmesi sağlanır. Bu sayede çocuğun kainata bakışı ve yorumlayışı gelişir.

MULTİBEM Erken Çocukluk Eğitim Programında belirlenmiş bazı temel ilkeler vardır. Bu ilkeler doğrultusunda çocuklarla bağ kurmaya çalışılır, onların eğitim-öğretim süreçleri hassasiyetle devam ettirilir. Okul öncesi dönemde MULTİBEM‘in ilkeleri:

 • Çocuğun bütünsel gelişimi esastır.
 • Konular detaylı araştırılır ve incelenir.
 • Doğal malzemeler kullanılır.
 • Duyuların gelişimi önemsenir.
 • Sanatsal beceriler ve tasarım çalışmaları teşvik edilir.
 • Değerler her zaman her yerde yer alır.
 • Konular çocuğu geliştiren araçlardır.
 • Matematik becerileri oyun ile kazandırılır.
 • Çocuklar özgün kabul edilir.
 • Programda çocuk aktiftir.
 • Eğlenerek öğrenme teşvik edilir.
 • Okul müfredatını çocuklar eve taşıyıp aileleriyle yeni gündemler oluşturabilir.

Kurumlar Neden MULTİBEM Okul Öncesi Erken Çocukluk Eğitim Programından Faydalanmalı?

MULTİBEM Erken Çocukluk Eğitim Programı, kurumlara birçok farklı avantaj sağlamaktadır. Bu avantajların bir kısmı aşağıda listelenmiştir:

 • MULTİBEM markasının eğitimdeki vizyonu ve deneyimi ile uyumlu bir şekilde ilerlemek.
 • Güvenilir bir eğitim yaklaşımının içinde profesyonelce yer almak.
 • Türkiye genelinde tanınan çocuk dostu bir programı başarıyla uygulamış olmak.
 • Uzmanlar tarafından düzenlenen eğitimler ve sempozyumlardan faydalanmak.
 • Öğretmenlere ve idarecilere sunulan oryantasyon eğitimi sayesinde nitelikli ve hazırlıklı bir eğitim dönemine başlamak.
 • MULTİBEM‘in kurumsal kimliğiyle ilgili iç ve dış mekan görsel tasarımları kullanma imkanına sahip olmak.
 • Öğrenci ve öğretmen kaynaklarıyla eğitimin kalitesinde standartları yakalamak.

MULTİBEM Erken Çocukluk Eğitim Programı’nı keşfetmek için hemen bağlantıya tıklayın!

Kaynaklar:

http://www.buyukaile.org/gecmisten-gunumuze-okul-oncesi-egitimi

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/31580

İlgili Yazılar